Центар за културу обједињује организовање свих културних активности у Општини. Делатност Центра усмерена је на позоришне, музичке, плесне и ликовне манифестације, а у свом програму обједињује професионалне и аматерске садржаје.