На основу последње изражене жеље академског вајара мр Радивоја Павловића из Београда, родом из села Кушиљева, колекција уметничких дела из фундуса аутора предата је као поклон СО Свилајнац 1998. године. Према списку из документације преузете са делима, Легат се састоји од 91. вајарског дела од различитог материјала (бронза, бакар, гипс, мермер, пластелин), 20 слика технике уља на платну, књига и различитих публикација и писаних прилога – ауторове документације. Јануара 2005. године збирка је пренета у Центар за културу, а након реконструкције зграде издвојена је просторија за излагање Павловићевих радова, као сталне поставке, која је отворена за јавност септембра 2012.

Ограниченa простором и стањем преосталог материјала, поставка је осмишљена тако да презентује Павловићев основни уметнички концепт радовима у техници кованог бакра.

Радивоје Павловић рођен је 14. новембра 1924. године у Кушиљеву, где је завршио прва четири разреда основне школе. Уочи Другог светског рата Радивоје се са породицом сели у Београд. Наставља школовање и завршава занатску стручну школу, најпре за механичара, а затим за швајсера. Академију ликовних уметности уписао је 1951. на одсеку за вајарство. Одмах након дипломирања 1956. уписује двогодишњу специјализацију определивши се за композиције у металу и бакру. Члан УЛУС-а постаје 1958. а 1971. завршава магистарске студије.

Уметник је свој радни и животни век провео у Београду. Градске власти су га сврстале међу заслужне грађане и доделиле му атеље на Вождовцу. Умро је 9. септембра 1998. у Београду где је и сахрањен.