Pre godinu dana renoviran je Dom kulture u selu Kušiljevu pod pokroviteljstvom Evropske unije. O tome je za EU Pro Plus govorila je direktorka Centra za kulturu Jelena Dimitrijević.

Evropska unija u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije preko programa EU PRO podržava društveno-ekonomski razvoj 99 lokalnih samouprava u Srbiji. U okviru programa, podržano je 37 projekata lokalne infrastrukture kojima su poboljšani uslovi u sportskim i kulturnim ustanovama, školama i vrtićima, ustanovama zdravstvene i socijalne zaštite, a neki će znatno unaprediti komunalnu infrastrukturu. Među projektima je Dom kulture u Kušiljevu koji je potpuno renoviran zahvaljujući bespovratnim sredstvima EU. Radovima je koordinirao Centar za kulturu Svilajnac, koji je pored ostalog zadužen za organizovanje kulturno-umetničkih programa u Kušiljevu.