U petak, 4. septembra otvorena je prva samostalna izložba slika studenkinje grafike iz Svilajnca Teodore Micić.
Na izložbi je govorio profesor Vladimir Ranković koji predaje grafiku na odsek za primenjene i likovne umetnosti FILUM Kragujevac.
Teodora Micić završila je srednju školu u Svilajncu i trenutno je na osnovnim studijama na Filološko-umetničkom fakultetu u Kragujevcu, smer likovne umetnosti, modul grafika. Stipendista je fonda za izuzetno nadarene studente Republike Srbije, ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Učestvovala je na preko dvadeset grupnih izložbi.
Na svojoj prvoj samostalnoj izložbi predstaviće se slikama koje su izvedene u uljanoj tehnici na platnu.
Teodora kaže da kroz svoje radove istražuje granice slobode i intimnog, ispituje mogućnosti samospoznaje i samoodržanja. Problem kojim se trenutno bavi poistovećen je na neki način sa Bergmanovom filmom „Persona”.
„Kroz slikanje se bavim svetlošću koja je dominantna i nad figurom i nad predmetima koje zahvata. Jaka nagrizujuća svetlost stavlja u isti okvir figuru i sve oko nje, dajući im podjednaku važnost. U slikama predstavljam ženske figure koje nisu u svojoj punoj, definisanoj formi. One su utopljene u enterijer, u blagoj distorziji” – reči su naše mlade umetnice.