Neformalna grupa “Sviartisti”, koju čini devet mladih umetnika, preko projekta “Umetnost na dar”, oslikava zid u dvorištu Centra za kulturu, koji je vidljiv iz pravca gradskog parka i iz ulice Svetog Save.
“Sviartisti” su mladi umetnici iz Svilajnca, čija je ideja da svoju kreativnost i talente ispolje oslikavanjem murala na zidu u dvorištu Centra i organizacijom izložbe svojih radova.
Projekat se realizuje u okviru nacionalnog programa Ministarstva omladine i sporta – Mladi su zakon.
Projekat se sufinansira kroz nacionalni program volontiranja mladih “Mladi su zakon 2020”, kroz konkurs “Šta nam teško”, a deo sufinansiraju Centar za kulturu Svilajnac i Opština Svilajnac.
U projektu učestvuju: Anđela i Teodora Micić, Andrijana Janković, Anđela Stević, Marko Petrović, Aleksandra Tasić, Stefan Lazarević, Tamara Mladenović i Julija Radosavljević.