Od 8. do 10. jula u Centru za kulturu bile su izložene ikone prvog ikonostasa crkve Svetog Nikole u Svilajncu.
Ikone predstavljaju rad slikarske radionice Janje Molera, a potiču iz 1831. godine.
Sedamdesetih godina XIX veka svilajnačka crkva dobija nov ikonostas, a ovaj je prebačen u crkvu u Dubnici.
Izložba je organizovana u okviru proslave jubileja 150 godina crkve Svetog Petra i Pavla u Dubnici.
Svilajnčani su bili u prilici da vide Carske dveri, prestone ikone, ikone iz ciklusa Velikih praznika i dvanaest ikona apostola.